กระบี่คู่หานซาน 1

กระบี่คู่หานซาน 1

กระบี่คู่หานซาน 1Icon Shop Camapign
โดยห่าวต้าอีเจวี่ยนเว่ยเซิงจื่อ / สนสราญ
สำนักพิมพ์everY
หมวดหมู่นิยายวาย Boy Love / Yaoi


Thumbnail Seller Link
กระบี่คู่หานซาน 1
ห่าวต้าอีเจวี่ยนเว่ยเซิงจื่อ / สนสราญ
www.mebmarket.com
ในโลกของผู้บำเพ็ญพรต การได้เป็นคู่ร่วมบำเพ็ญของอริยกระบี่ถือเป็นสุดยอดแห่งความโชคดี
ผู้คนล้วนริษยาเขา ‘เมิ่งเสวี่ยหลี่’ ที่ได้ครอบครองคว…
Get it now