กลยุทธ์การตลาดโดนัท (เชนฟาสต์ฟู้ด)

กลยุทธ์การตลาดโดนัท (เชนฟาสต์ฟู้ด)

กลยุทธ์การตลาดโดนัท (เชนฟาสต์ฟู้ด)
โดยบัณฑิต โชคสิทธิกร / ภาวนา อรัญญิก
สำนักพิมพ์บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
หมวดหมู่การตลาดและการบัญชี


Thumbnail Seller Link
กลยุทธ์การตลาดโดนัท (เชนฟาสต์ฟู้ด)
บัณฑิต โชคสิทธิกร / ภาวนา อรัญญิก
www.mebmarket.com
พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทา…
Get it now