บุปผาผลิรัก

บุปผาผลิรัก

บุปผาผลิรัก
ผู้เขียน: ฉาดฉาย
สำนักพิมพ์: B2S
หมวด: นิยายรักจีนโบราณ

สามปีที่ต้องห่างไกลจากหยางจื่อเจิน
กลับมาเมืองหลวงครั้งนี้ก็เพื่อรับตำแหน่งแม่ทัพใหญ่
เขาจะได้กลับมาอยู่เมืองหลวงอยู่อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมครอบครัวเสียที

สามปีที่อยู่ชายแดน
กลับมาก็ยังกล้าพาอนุอีกสองคนกลับมาด้วย
หงหย่งเหิง ท่านช่างกล้าทำกับข้าและลูกได้
ข้าทั้งต้องดูแลพ่อแม่ ดูแลน้องๆของท่าน
ดูแลทั้งบ้าน ดูแลจวนแม่ทัพให้ท่าน หงหย่งเหิง
ท่านคอยดูเอาเถอะ ระหว่างเรา ยังจะมีสิ่งใดเหมือนเดิมได้อีก

อนุอะไร จะให้เขาน่ะหรือรับอนุ
แค่การที่ช่วยเหลือหญิงสาวสักคน
คือการรับเอาคนผู้นั้นมาเป็นอนุ
เขาก็จะไม่ช่วย จะปล่อยให้ตายคามือโจร
หยางจื่อเจิน เมิน ไม่สนใจเขาเลย
เพราะผู้หญิงที่เขาช่วยเหลือมา
เขาไม่เคยแตะต้องผู้หญิงพวกนี้
จะเรียกอนุได้อย่างไร ใครเป็นคนหาเรื่อง
นางไม่ชอบ เขาก็ไม่ชอบ
งั้นก็เอาผู้หญิงพวกนี้ไปเผาทิ้งซะ

บุปผาผลิรัก
ฉาดฉาย
www.mebmarket.com
สามปีที่ต้องห่างไกลจากหยางจื่อเจิน กลับมาเมืองหลวงครั้งนี้ก็เพื่อรับตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ เขาจะได้กลับมาอยู่เมืองหลวงอยู่อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมครอบครัวเสียทีสามปีที่อยู่ชายแดน กลับมาก็ยังกล้าพาอนุอีกสองคนกลับมาด้วย หงหย่งเหิง ท่านช่างกล้าทำกับข้าและลูกได้ ข้าทั้งต้องดูแลพ่อแม่ ดูแลน้องๆของท่าน ดูแลทั้งบ้าน ดูแลจวนแม่ทัพให้ท่าน หงหย่งเหิง ท่านคอยดูเอาเถอะ ระหว่างเรา ยังจะมีสิ่งใดเหมือนเดิมได้อีกอนุอะไร จะให้เขาน่ะหรือรับอนุ แค่การที่ช่วยเหลือหญิงสาวสักคนคือการรับเอาคนผู้นั้นมาเป็นอนุ เขาก็จะไม่ช่วย จะปล่อยให้ตายคามือโจรหยางจื่อเจิน เมิน ไม่สนใจเขาเลย เพราะผู้หญิงที่เขาช่วยเหลือมา เขาไม่เคยแตะต้องผู้หญิงพวกนี้ จะเรียกอนุได้อย่างไร ใครเป็นคนหาเรื่องนางไม่ชอบ เขาก็ไม่ชอบ งั้นก็เอาผู้หญิงพวกนี้ไปเผาทิ้งซะ