ปฐพีหวานรัก

ปฐพีหวานรัก

ปฐพีหวานรัก
โดยกานต์สิรี
สำนักพิมพ์กานต์สิรี
หมวดหมู่นิยายรัก


Thumbnail Seller Link
ปฐพีหวานรัก
กานต์สิรี
www.mebmarket.com
ภาระหน้าที่นำพาภีชยุทธกลับมายังบ้านเกิด ทิ้งตำแหน่ง หน้าที่การงาน เพื่อกลับมาเป็นเกษตรกร ด้วยความมุ่งมั่นว่า เขาจะพลิกฟื้นผืนดินแห่งนี้ให้กลายเป็นขุมท…
Get it now