ปีสุดป่วน…การเงินส่วนตัว

ปีสุดป่วน…การเงินส่วนตัว

ปีสุดป่วน…การเงินส่วนตัว
โดยธรรม พึ่งตน
สำนักพิมพ์ธรรม พึ่งตน
หมวดหมู่การเงินการลงทุน


Thumbnail Seller Link
ปีสุดป่วน…การเงินส่วนตัว
ธรรม พึ่งตน
www.mebmarket.com
ปี Covid pandemic ปีแห่งโรคระบาดทั่วโลกในคศ. 2020 ที่เกิดขึ้นทุก 100 ปี ส่งผลกระทบต่อชีวิตทุกคนมากน้อยตามแต่บริบทพื้นฐาน
ความซวยเหนือบรรยายนี้ส่งผล…
Get it now