พลิกชะตานางพญาเจ้าเสน่ห์ เล่ม 11

พลิกชะตานางพญาเจ้าเสน่ห์ เล่ม 11

พลิกชะตานางพญาเจ้าเสน่ห์ เล่ม 11
โดย帘霜 (เหลียนซวง) / เสี่ยวยาโถว (ผู้แปล)
สำนักพิมพ์kawebook.com
หมวดหมู่นิยายรักจีนโบราณ


Thumbnail Seller Link
พลิกชะตานางพญาเจ้าเสน่ห์ เล่ม 11
帘霜 (เหลียนซวง) / เสี่ยวยาโถว (ผู้แปล)
www.mebmarket.com
“ทุกคนที่ทำร้ายข้า มันจะต้องตายอย่างทรมานราวกับถูกแผดเผาด้วยเปลวเพลิง!

ในเมื่อสวรรค์ให้โอกาสข้ามาเกิดใหม่อีกครั้ง ข้าขอสาบานว่าครั้งนี้ฟ้าดิน…

Get it now