ราชาแห่งสวรรค์และปฐพี เล่ม 1

ราชาแห่งสวรรค์และปฐพี เล่ม 1

ราชาแห่งสวรรค์และปฐพี เล่ม 1
โดย逆苍天 / L.D. ผู้แปล
สำนักพิมพ์kawebook.com
หมวดหมู่นิยายกำลังภายใน


Thumbnail Seller Link
ราชาแห่งสวรรค์และปฐพี เล่ม 1
逆苍天 / L.D. ผู้แปล
www.mebmarket.com
ด้วยวัยไม่ถึงขวบดี เขามีพลังกายเหนือกว่าเด็กในช่วงอายุเดียวกัน แต่ทว่าในการทดสอบด้านพลังธาตุเขากลับไม่ปรากฎพลังพิเศษในธาตุใดๆ เลย
ทำให้การพั…
Get it now