เพลงกระบี่ สีจิ้นผิง

เพลงกระบี่ สีจิ้นผิง

เพลงกระบี่ สีจิ้นผิง
โดยPeople
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
หมวดหมู่พัฒนาตนเอง


Thumbnail Seller Link
เพลงกระบี่ สีจิ้นผิง
People
www.mebmarket.com
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมวาทะ บทความ และบทสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน “สีจิ้นผิง” เกี่ยวกับแนวคิด หลักปรัชญาการบริหารบ้านเม…
Get it now