แก้วเจ้าจอม

แก้วเจ้าจอม

แก้วเจ้าจอม
โดยชีวาพร
สำนักพิมพ์ชีวาพร
หมวดหมู่นิยายโรมานซ์


Thumbnail Seller Link
แก้วเจ้าจอม
ชีวาพร
www.mebmarket.com
นางบอบบางดุจดอกแก้ว ทว่าแววตากลับมั่นคงดุจหินผา ทุกการกระทำล้วนมีเจตตนาบางสิ่ง ดังนั้นแม้รังเกียจหญิงมากมารยา แต่เขาก็มิอาจวางนางไว้ไกลตัว สุดท้ายจากก…
Get it now