Him’s Sea ทะเลของเขา

Him’s Sea ทะเลของเขา

Him’s Sea ทะเลของเขาIcon Shop Camapign
โดยEx-SoulL
สำนักพิมพ์FaCai Novels
หมวดหมู่นิยายวาย Boy Love / Yaoi


Thumbnail Seller Link
Him’s Sea ทะเลของเขา
Ex-SoulL
www.mebmarket.com
ฮิม อคิรา มีสถานะเป็นพี่เขยของ ชี ชิรินทร์
…ก่อนจะกลายเป็นอดีตพี่เขยขณะความรู้สึกของทั้งสองฝ่านเหมือนจะมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกวัน
พร้อมกับความจริง…
Get it now