Know-How ไวน์คลั่งรัก (BDSM)

Know-How ไวน์คลั่งรัก (BDSM)

Know-How ไวน์คลั่งรัก (BDSM)
โดย27:04 PM
สำนักพิมพ์มุมขนาน
หมวดหมู่นิยายวาย Boy Love / Yaoi


Thumbnail Seller Link
Know-How ไวน์คลั่งรัก (BDSM)
27:04 PM
www.mebmarket.com
ทำความเข้าใจ BDSM

BDSM คืออะไร?
B : Bondage คือ พันธนาการ
D : Discipline คือ การลงโทษ
S : Sadism คือ มีความสุขจากการทำร้ายผู้อื่น
M : Masochism…

Get it now