ต้นโฮยา

350.00฿

ต้นโฮยา ความเรียบง่าย ที่ใครก็ต้องอยากมีไว้ครอบครอง ผสมผสาน ความหนักแน่นของ Ks Quik ที่เมื่อคู่กับแล้ว ดูดีมาก